Kurs

For å skyte organisert og konkurrere krever Norges Bueskytterforbund at du har gjennomført nybegynnerkurs/sikkerthetskurs.

Kurset gir opplæring i skyting med recurvebue, men flere buetyper blir vist fram. Det gis instruksjon i sikkerhet på banen, skytestilling, skyteteknikk og konkurranseregler. Instruktørene våre har lang erfaring og har det lille ekstra å tilby om bueskyting generelt.

Aldersgrense.

Du må være fylt eller fylle 10 år i inneværende kalenderår. Barn under 10 har ofte ikke muskelstyrke nok til å trekke selv de letteste buene våre, men enda viktigere er de ofte ikke modne nok til å ta våpeninstruksjon tilfredsstillende.

OBS: Barn under 14 år må ha med seg foresatte på kurs/trening.

Årsplan.

Normalt holder vi kurs to ganger i året, vanligvis i februar/mars og oktober/november, men avvik kan forekomme. Hvis vi har nok påmeldte og kapasitet kan kurs arrangeres utenom vanlig «sesong». Kurset er et 12-timers kurs og går over 3 uker, mandager og onsdager, kl. 1900-2100.

Kursavgift.

Kursavgift kr. 850,- betales første kurskveld (vi har tilgjengelig betalingsterminal via Fløya IF, eller det kan betales kontant). Det innrømmes ikke rabatt eller refusjon for manglende evne til å møte/fullføre, men vi strekker oss selvfølgelig så langt vi kan i forhold til at skyttere som går glipp av en kurskveld får med seg det de skal.

Klubben holder alt utstyr, med forbehold om mange venstreskyttere.

Etter fullført kurs.

Vi oppfordrer nye skyttere til å melde seg inn i Fløya Bueskyttere. Vanligvis stilles klubbens buer og utstyr til disposisjon for kursdeltagerne i tre måneder etter fullført sikkerhetskurs, eller frem til neste sikkerhetskurs. Dette er en service klubben tilbyr og må ikke ansees som en rettighet/del av kursavgiften. Du kan lese om medlemsskap her.

Vi vil oppmuntre skyttere som har fullført kurset til å anskaffe eget skyteutstyr da dette på sikt øker både den personlige, tekniske og intuitive innsikten som kreves for å utvikle seg som skytter.

Er du interessert i å være med på kurs?

  • Meld din interesse for kurs, se skjema under her.
  • Du vil få førstehånds kjennskap når neste kursdato er fastsatt slik at du kan melde deg på.
  • Påmelding må inneholde fullt navn, adresse, e-post, telefon/mobilnummer og fødselsdato.
  • Du kan regne plass som reservert når du mottar en bekreftelse på dette.

Meld din interesse for kurs via dette skjemaet:

Du vil få invitasjon til kurs når dato er fastsatt. Først til mølla gjelder men dersom det er flere som melder seg på samtidig vil disse prioriteres etter tidspunkt for første kontakt med oss vedrørende dette. Du må bekrefte at du aksepterer plassen innen fastsatt frist i henhold til invitasjonen. Dersom du ikke gir lyd fra deg innen fristen går plassen til nestemann på lista.

Dersom du er forhindret fra å benytte din plass kan du bli bedt om å bekrefte at du fortsatt vil stå på venteliste. Dersom du ikke lar høre fra deg om dette blir du automatisk strøket etter at det respektive kurset er over. Dersom du senere skulle ønske å melde din interesse kan vi dessverre ikke ta hensyn til tidligere henvendelser.

Reklamer