Regelverk

Dette regelverket er utarbeidet fordi vi vil;

 • være trygge på at alle som skyter sammen med oss vet hva som gjør banen til et sikkert sted å være.
 • fremme samhold mellom medlemmene slik at alle føler at vi drar i samme retning.
 • at alle skal glede seg over å være en del av klubben og bidra til trivsel, vekst og økonomisk trygghet.

Vilkår for å trene i klubben.

 1. Du må være fyllt  10 år eller fylle 10 i inneværende kalenderår.
 2. Du må ha gjennomført sikkerhetskurs/nybegynnerkurs.

Kurs/instruksjon.

 1. Uavhengig av kurs kan du få to gratis prøvetimer for å se om bueskyting er noe du har lyst til å lære.
 2. Alle som vil skyte med oss må gjennomgå sikkerhetskurs/nybegynnerkurs. Dersom det ikke er fastsatt kursdato etter prøvetimene kan du, dersom vi har tilgjengelig utstyr, og tidsrommet til neste kurs ikke overstiger 6 uker, betale for drop-in timer.
 3. Det holdes normalt 2-3 sikkerhetskurs/nybegynnerkurs pr.år.
 4. Et kurs er fastsatt til 12 timer og går vanligvis over tre uker.
 5. Kursdato fastsettes når antall bekreftede deltagere har passert 8, begrenset av tilgengelighet på instruktører og materiell.
 6. Klubben holder alt utstyr under kurs, og dette er inkludert i kursavgiften.
 7. Vi kan dessverre ikke gi instruksjon utenom kurs.

Lån/leie av utstyr.

 1. Etter endt kurs kan du bruke klubbens utstyr fram til neste kurs starter, les mer om det her. Medlemmer betaler ikke for dette, men tilgjengeligheten på utstyr vil være begrenset.
 2. Dersom du på noe tidspunkt ønsker å bytte bue må du konfere med en skyteleder, slik at du ikke tar en bue som allerede er lånt ut.

Medlemskap.

 1. Medlemsskap i Fløya gir deg fri tilgang til klubbens utstyr. Dette innebærer skytematter, blinker og verktøy.
 2. Tilgjengelighet på buer vil alltid være begrenset av kurs/nye skyttere, derfor oppfordrer vi medlemmene til å skaffe seg egne buer så snart som mulig.
 3. Klubbens øvrige ressurser, i form av kunnskap om bueskyting, utstyr, håndtverk, sverdfekting og annet du kan fordype deg i som er relatert til våre aktiviteter, vil være tilgjengelige.
 4. Som medlem vil du ha innflytelse når framtiden til klubben planlegges.
 5. Når du er fyllt 16 vil du kunne få nøkkelkort som gjør treningshallen tilgjengelig utenom vanlige treningstider.
 6. Du kan selv bli instruktør og undervise på nybegynnerkurs, eller delta som instruktør på eksterne kurs.
 7. Ved økonomisk overskudd i klubben vil det være mulig å søke om midler for å delta på stevner, mesterskap og konkurranser arrangert av andre klubber.

Dugnad.

 1. Ifølge vedtektene til Fløya kan hver enkelt regne med opp mot 20 timer dugnad i året.
 2. For tiden innebærer dette vakthold på Fløya hver kveld fra 1800-2300 i to hele uker årlig, + vakter/billett-tjeneste ved Boligmessa.
 3. Dugnadsvarsel med påmeldingsfrist sendes ut minimum 1 mnd. før planlagt dugnad.
 4. De som melder seg først vil i stor grad ha mulighet til å velge dag.
 5. Resterende vakter blir fordelt på de som ikke har meldt seg.
 6. Dersom tildelt vakt ikke passer må medlemmene bytte seg i mellom.

kontakt_bueskytterne-copy

Reklamer